Interim Business Control & Businesspartner

Diensten

Performance Management

Business control voor grotere mkb

 • Regisseren en optimaliseren van de Planning & Control cyclus;
 • Signaleren van ontwikkelingen in de markt (liefst met data) en komen tot voorspellingen en aanbevelingen voor het bedrijf zoals het inschatten van marktpotentieel;
 • Faciliteren SWOT-analyse, Balanced Score Card of INK model;
 • Vertalen van strategische doelstellingen naar Kritische Succesfactoren en Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators, KPI’s) inclusief benchmarks;
 • Het opstellen van (meerjaren-) begrotingen, budgetten, prognoses (forecasts), liquiditeitsprognoses (cashflow planning) en investeringsanalyses.
 • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses;
 • Analyseren en rapporteren van afwijkingen vergeleken met de voorspellingen en benchmarks;
 • Dashboarding, Business Intelligence
 • Maand- en kwartaalafsluiting
 • Jaarafsluiting inclusief jaarrekening en jaarverslag
 • Opstellen van betrouwbare rapportages zoals businesscases, managementrapportages, planningen en kostprijsberekeningen;
 • Ondersteunen en bewaken van het budget;
 • Het zien van verbetermogelijkheden voor de processen (purchase-to-pay, order-to-cash, record-to-report) en die uitvoeren door gebruik te maken van Lean-gedachtegoed; verschaffen van meer inzicht en/of verhogen van de performance van de onderneming.
 • Invoeren van Activity Based Costing (ABC-costing);
 • Zorgdragen voor juiste masterdata / definities.
 • Het beheren en verder ontwikkelen van managementinformatiesystemen en administratieve systemen
 • Proactief bijdragen aan het ontwikkelen van werkwijzen en procedures
 • Het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van het business control framework.
 • Onderhouden van contact met banken, accountants en andere stakeholders.

Finance operations & reporting

Business control voor kleinere mkb

 • Het uitvoeren van de financiele en project administratie (debiteuren, crediteuren, grootboek, bank)
 • Werkkapitaalbeheer (cashmanagement)
 • Kortom het beheersen van de financiĆ«le stromen
 • Reporting: voorzien in wettelijke informatiebehoeften en aan het management, zowel financieel als operationeel
 • IT coƶrdinatie (IT strategie, change, beheer)
 • Scan verzekeringen
 • Scan contracten
 • Scan risico’s

Financieel advies

Interim Businesspartner voor mkb in zwaar weer

 • Scan contracten
 • Inzicht in liquiditeit nu en de komende maanden (cashflow forecast)
 • Werkkapitaal management korte termijn
 • Vernieuwen verdienmodel
 • Vernieuwen strategie en reporting
 • Werkkapitaal management langere termijn

Neem vrijblijvend contact op